DOTACEStávající programové období EU pro roky 2014 – 2020 nabízí velkou řadu příležitostí pro rozvoj měst a obcí, soukromých společností, neziskových organizací a dalších subjektů. Mimo evropských dotací, je pro Vaše záměry také možnost využít národní či regionální zdroje financování.


Rádi byste realizovali rozvojový projekt?

Ať už jsou Vaše potřeby jakékoli, pokusíme se pro ně najít vhodné řešení.


Obce

Jsme si vědomi toho, že obecní rozpočty jsou často velmi napjaté a financovat vše, co je v obci potřeba udělat, je proto velmi náročné. Získat finance pro své záměry z jiných zdrojů je tak velmi lákavé a nyní také dostupné. Finance je možné získat např. na zateplení veřejných budov, technickou infrastrukturu, rekonstrukce místních komunikací, vodovody a kanalizace, rekonstrukce a údržba kulturních památek, vzdělávání, aj.

Podnikatelé

V současném programovacím období je také celá řada možností čerpat dotace v soukromém sektoru. Jako podnikatelé můžete žádat např. na výzkum a vývoj, pořízení nových strojů, vzdělávání zaměstnanců, vznik školicích středisek, marketing, ICT a jsou podporovány také strat-up projekty.

Neziskové organizace

I jako nezisková organizace máte možnost čerpat zajímavé dotace, jak na samotný provoz, tak na rozvoj Vaší organizace (nákup strojů, vybavení, vzdělávání zaměstnanců, nákup nemovistostí, aj.).


Jak na dotace?

Získání dotace je velmi složitý a také časově náročný proces, založený na konkrétních podmínkách a postupech. Pokud má být žadatel se svým projektem úspěšný (získá dotaci), je důležité, aby věnoval přípravě projektu patřičnou pozornost, v opačném případě hrozí neschválení předloženého projektu. Přiznáním dotace však celý proces nekončí, i nadále je nutné zajistit podmínky udržitelnosti projektu a řádně jej administrovat, včetně příp. veřejné zakázky.Nechejte vše na nás…

Aby byl celý proces získání dotace pro Vás co nejpohodlnější, zpracujeme kompletní dokumentaci potřebnou pro získání dotace včetně potřebných příloh. Od Vás potřebujeme nutné podklady k investičnímu záměru (např. projektová dokumentace) a pár hodin Vašeho času, abychom zjistili všechny potřebné informace k Vašemu záměru. Studium metodik a příruček je pouze na nás.


Jaký je proces pro získání dotace?

KONZULTACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Poskytneme Vám bezplatné konzultace Vašich projektových záměrů, projdeme s Vámi možné dotační příležitosti a v případě nesrovnalostí Vašeho projektového záměru s aktuálními dotačními tituly navrhneme možná opatření a řešení.

VYHLEDÁNÍ VHODNÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Na základě Vašeho konkrétního projektového záměru vyhledáme vhodnou výzvu, která nejlépe vystihuje Vaše potřeby. Následně Vás seznámíme s administrativní náročností zpracování konkrétní žádosti o dotaci (přílohy apod.) a navrhneme další společný postup.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VČETNĚ PŘÍLOH

Ve spolupráci s Vámi zajistíme všechny potřebné přílohy, dále pro Vás zpracujeme potřebné dokumenty pro podání žádosti o dotaci (Podnikatelský záměr, Studie proveditelnosti, aj.) a v neposlední řadě zajišťujeme komunikaci s řídícími orgány.

ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VČETNĚ PŘÍLOH

Žádosti o dotaci se zpracovávají v několika elektronických systémech (ISKP2014+, DIS ZAD, aj.).  V rámci zpracování žádosti o dotaci pracujeme v těchto systémech, tam kde je to možné, Vám projekt zpřístupníme, budete tak mít svůj projekt pod kontrolou. Po včasném podání projektu včetně všech příloh, Vám kompletní projekt odevzdáme.

UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO MONITORING

V rámci realizační fáze projektu poskytujeme našim klientům veškerý servis související s realizací, udržitelností a také s monitoringem projektu. Nabízíme zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.


Rádi byste realizovali rozvojový projekt?

Ať už jsou Vaše potřeby jakékoli, pokusíme se pro ně najít vhodné řešení.